Province of Benguet

Improvement of Ekip Farm-to-Market Road

Improvement of Ekip Farm-to-Market Road

Isa sa mga prioridad nating proyekto ang pagpapabuti ng ating mga farm-to-market road (FMR) upang mas mapadali at mas mapabilis ang pagbiyahe ng ating mga magsasaka sa Benguet ng kanilang mga produkto sa pamilihan. Marami na rin tayong binuksang bagong FMR na sa ngayo’y nakakatulong hindi lang sa ating mga magsasaka kundi na rin sa mga residente lalo na sa pagbibiyahe ng pasyente sa ospital.
 
Ang pagpapabuti ng Ekip FMR na may 1.5 kilometrong haba ay pinapakinabangan ng higit 50 pamilya sa barangay Ekip.