Province of Benguet

Happy Women’s Month!

Happy Women's Month!

Ngayong buwan ng Marso ipinagdiriwang natin ang mga pang-sosyal, pang-ekonomiya, pang-kultural, at pampolitikal na kontribusyon ng mga kababaihan sa pag-unlad ng ating lipunan.
 
Malaki ang papel na ginagampanan ng ating mga kababaihan sa pagsulong ng ating ekonomiya at maging sa pagpapatibay ng relasyong pampamilya.
 
Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at patuloy na sumusuporta sa pagpapaigting ng mga polisiya na nagpapalakas at nagpoprotekta sa mga kababaihan.

Hinihikayat natin ang lahat ng mga organisasyong pangkababaihan dito sa ating probinsya na magpatuloy sa inyong aktibong pagsulong ng iba’t-ibang mga aktibidad sa ating komudidad bilang pagpapakita ng inyong kakayahan. Kayo po ay mga bayani!
 
HAPPY WOMEN’S MONTH!
Melchor Diclas Diclas, MD
Benguet Governor